Một lộ trình mới dành cho xe tram đang được lên kế hoạch để kết nối các vùng ngoại ô thuộc phía Đông Nam Melbourne, với hành trình dài khoảng 18km, hiện đang được xem xét bởi Sở Giao thông Công cộng...