Thi thông dịch NAATI CCL language test được cộng điểm khi nộp thường trú Úc

Đăng ngày

CCL (Credentialed Community Language) của NAATI test là kỳ thi phiên dịch, nếu qua sẽ cộng 5 điểm khi nộp visa thường trú Úc. NAATI test sample và cấu trúc bài thi CCL test NAATI. Kể từ năm 2018, NAATI test đã cập nhật một kỳ thi mới là NAATI CCL (Credentialed Community Language) nếu đỗ sẽ được cấp 5…

Thi thông dịch NAATI CCL language test được cộng điểm khi nộp thường trú Úc

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC