Úc là một trong những nước có điều kiện đáng sống bậc nhất thế giới với điều kiện sống, chương trình giáo dục và an sinh xã hội tuyệt vời. Do đó, đây chính là một trong những quốc gia có số lượng...