Từ 18/5/2016 Bộ Di Trú Úc sẽ ngưng cấp thẻ ngành cho các đại diện di trú tại Úc

www.alouc.com – Mỗi khi đi đâu có thẻ ngành đỡ lắm vì nhiều khi sợ hiểu lầm là người thường không có chuyên môn. Đã có những lần tôi tới Bộ Di Trú Úc làm việc và bị nhân viên hỏi thẻ ngành, nếu không có thì không tiếp….lúc đó tôi cho rằng quyết định của Bộ Di Trú là đúng rồi và bao nhiêu năm sau

Bộ Di Trú Úc sắp tới sẽ huỷ cả loạt thẻ ngành và không cấp thẻ ngành cho những cố vấn di trú trực thuộc giám sát của Bộ Di Trú Úc nữa.

Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú Úc (OMARA), trực thuộc của Bộ Di Trú Úc và Bảo Vệ Biên Giới Úc Châu thông báo rằng, kể từ 18/5/2016, OMARA sẽ ngưng cấp giấy xác nhận hành nghề và thẻ ngành cho các đại diện di trú. Thay vào đó, họ sẽ có hệ thống để xác nhận trực tuyến và làm vậy sẽ chính xác về tình trạng đăng ký của đại diện di trú hơn.

Đại Diện Di Trú Úc
Từ 18/5/2016, OMARA sẽ ngưng cấp giấy xác nhận hành nghề và thẻ ngành cho các đại diện di trú.

Sự thay đổi này cũng nằm trong kế hoạch mà chính phủ liên bang muốn ‘hiện đại hoá’ mọi cách làm việc. Điều này cũng có nghĩa rằng các cơ quan liên quan tới Bộ Di Trú Úc sẽ phải có hệ thống kiểm tra trực tuyến về đại diện di trú có đăng ký hay không. OMARA cũng đã thông báo cho các cơ quan như đại sứ quán, lãnh sự, trại giam, phi trường, v.v…

Mặc dù có rất nhiều đại diện di trú đã yêu cầu cấp thẻ ngành nhưng thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày hôm nay và OMARA sẽ không cấp bất cứ thẻ ngành nào cho bất cứ ai.

Ông Tạ Quang Huy, thành viên Ban Chấp hành – Liên đoàn Di trú Úc
Ông Tạ Quang Huy, thành viên Ban Chấp hành – Liên đoàn Di trú Úc

Một số đồng nghiệp của tôi trong ngành thường hay không để hình của mình trên trang trực tuyến này thì hay bị lẫn lộn không biết ai là ai. Giờ thì với sự thay đổi này và OMARA cũng khuyến khích nên để hình của mình cho dễ nhận dạng…

Với sự thay đổi này, tôi nghĩ cũng không phải là tệ đâu…

Theo : Tạ Quang Huy

 

Việc làm tại Úc, nguoiviettaiuc, Người Việt Tại úc, Tìm việc làm tại Uc
Từ 18/5/2016 Bộ Di Trú Úc sẽ ngưng cấp thẻ ngành cho các đại diện di trú tại Úc
5 (11) votes
Đang tải...