Visa 121/856 – Chương trình sử dụng lao động tại Úc


THÔNG TIN CHUNG VỀ VISA 121/856

Chương trình sử dụng lao động đề cử (Employer Nomination Scheme (ENS)) – Visa 121/856 cho phép nhà tuyển dụng Úc bảo lãnh người lao động tay nghề cao có quốc tịch nước ngoài xin VISA vĩnh viễn để làm việc tại Úc. Sau đây là các thông tin chi tiết về Visa 121/856.

Visa 121/856 – Chương trình sử dụng lao động
Visa 121/856 – Chương trình sử dụng lao động

Visa 121 & 856

VISA này dành cho ai?

VISA này dành cho nhà tuyển dụng Úc muốn bảo lãnh người lao động có tay nghề cao xin VISA vĩnh viễn để làm việc trong doanh nghiệp của họ. Người lao động có thể  thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Là người lao động có tay nghề cao từ nước ngoài
 • Là cư dân tạm thời có tay nghề cao hiện tại đang ở Úc

Những người nộp đơn xin VISA hiện tại đang sinh sống và/hoặc làm việc ở Úc theo VISA đủ tiêu chuẩn có thể xin VISA ENS trong nước (tiểu loại 856). Nếu quý vị không có VISA đủ tiêu chuẩn, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện xin trong nước nếu trước đó quý vị có VISA có tiêu chuẩn không muộn hơn 28 ngày trước khi nộp đơn.

VISA ENS trong nước (tiểu loại 121) dành cho người nộp đơn ở bên ngoài nước Úc.

Chú ý: Người nộp đơn không có VISA đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin VISA ENS trong nước (tiểu loại 121) và nộp đơn xin tại Úc, tuy nhiên người nộp đơn phải ở bên ngoài nước Úc vào thời điểm VISA được cấp.

VISA 121/856 này có lệ phí bao nhiêu?

Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn không hoàn trả.

VISA này cho phép quý vị và các thành viên gia đình phụ thuộc có trong đơn xin VISA của quý vị sinh sống tại Úc với tư cách là cư dân vĩnh viễn.

Các cư dân vĩnh viễn của Úc có thể:

 • sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn
 • học tập ở Úc tại các trường và đại học
 • nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS))
 • nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội nhất định (theo thời gian chờ đợi)
 • đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo các tiêu chí đủ điều kiện cư trú)
 • bảo lãnh người khác xin cư trú vĩnh viễn

visa

VISA 121/856 NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Đối với VISA này, quý vị sẽ cần:

 • Một nhà tuyển dụng Úc
 • Một người lao động có tay nghề cao
 • Một nghề nghiệp đủ tiêu chuẩn

Quá trình lấy VISA theo Chế Độ Nhà Tuyển Dụng Đề Cử được tổng kết dưới đây:

 

Chú ý: Sự đề cử phải được thông qua trước khi VISA có thể được cấp. Đơn đề cử phải được nộp trước hoặc cùng thời điểm nộp đơn xin VISA. Nếu đơn đề cử được nộp trước, đơn xin VISA phải nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày đề cử được thông qua.

Người lao động

Người lao động là người có quốc tịch nước ngoài mà:

 • Đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, kỹ năng và ngôn ngữ
 • Có nhà tuyển dụng sẵn sàng bảo lãnh họ xin VISA này

Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng là một doanh nghiệp Úc đang cần bổ nhiệm chỗ trống cho một vị trí đủ điều kiện.

Vị trí đủ điều kiện

Một vị trí đủ điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Toàn thời gian, liên tiếp còn trống trong ít nhất 3 năm
 • Có điều kiện làm việc không kém thuận lợi hơn điều kiện theo luật lệ và chế độ thưởng phạt có liên quan của Úc.
 • Là một nghề nghiệp có tay nghề cao trong Danh Sách Nghề Nghiệp Nhà Tuyển Dụng Đề Cử (Nomination Scheme Occupation List (ENSOL).

Xem: Mẫu thông tin 1121i – Danh Sách Nghề Nghiệp Có Tay Nghề (Skilled Occupation List (SOL) và Danh Sách Nghề Nghiệp Nhà Tuyển Dụng Đề Cử (ENSOL) (124KB PDF file)

 • Đáp ứng mức lương tối tiểu cho ENS

Thời hạn có hiệu lực

Thời hạn có hiệu lực của đồng ý đề cử là 6 tháng. VISA này là vĩnh viễn.

ĐIỀU KIỆN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG VISA 121/856

Yêu cầu cho nhà tuyển dụng

Để tham gia Chương trình sử dụng lao động đề cử, nhà tuyển dụng phải:

 • Hoạt động kinh doanh tích cực và hợp pháp tại Úc
 • Có nhu cầu thực sự cần một người lao động được trả lương để bổ nhiệm vào một vị trí trong doanh nghiệp của họ
 • Tuân theo luật pháp Úc liên quan và có hồ sơ thỏa mãn đáp ứng luật nhập cư (nếu thích hợp)
 • Có chiến lược đào tạo hiện tại cho các lao động Úc hiện tại, hoặc nếu là một doanh nghiệp mới thành lập, phải có kế hoạch đào tạo tương lai cho các lao động Úc.
 • Đưa ra đề nghị tuyển dụng lâu dài cho người lao động.

Yêu cầu về vị trí

Vị trí được đề cử phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Toàn thời gian, liên tiếp còn trống trong ít nhất 3 năm
 • Có điều kiện làm việc không kém thuận lợi hơn điều kiện theo luật lệ và chế độ thưởng phạt có liên quan của Úc.
 • Là một nghề nghiệp có tay nghề cao trong Danh Sách Nghề Nghiệp Nhà Tuyển Dụng Đề Cử (Nomination Scheme Occupation List (ENSOL).

Xem: Mẫu thông tin 1121i – Danh Sách Nghề Nghiệp Có Tay Nghề (Skilled Occupation List (SOL) và Danh Sách Nghề Nghiệp Nhà Tuyển Dụng Đề Cử (ENSOL) (124KB PDF file)

Chú ý: Nhà tuyển dụng không thể đề cử một vị trí không liên quan đến nghề nghiệp trong ENSOL.

 • Đáp ứng mức lương tối tiểu cho ENS

Mức lương tối thiểu

Các mức lương tối thiểu phải được đáp ứng. Mức lương tối thiểu là:

 • $61,920 cho các nghề nghiệp sau:
  • 2231-11 Quản lý hệ thống
  • 2231-13 Thiết kế hệ thống
  • 2231-15 Thiết kế phần mềm
  • 2231-17 Lập trình viên phân tích và ứng dụng
  • 2231-19 Lập trình viên hệ thống
  • 2231-21 Kiểm toán hệ thống máy tính
  • 2231-79 Chuyên gia tin học (không được phân loại ở bất kỳ nơi nào khác)
 • $45,220 cho tất cả các nghề nghiệp được công báo khác.

Mức lương tối thiểu là mức lương tổng hàng năm và không bao gồm:

 • Chỗ ở hay trợ cấp thuê nhà, tiền ăn hàng tháng, chi phí bảo quản, các bữa ăn hay giải trí
 • Tiền khuyến khích, tiền thưởng hay hoa hồng
 • Cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng
 • Du lịch, các kì nghỉ, chăm sóc sức khỏe/bảo hiểm
 • Xe cộ hay trợ cấp xe cộ
 • Liên lạc
 • Trợ cấp sống xa nhà
 • Đóng góp phụ cấp hưu trí (đóng góp tình nguyện của người lao động hoặc bắt buộc của nhà tuyển dụng)
 • Bất cứ khoản phúc lợi không phải là lương không bao gồm phía trên, ngoại trừ số tiền Medicare được giảm.

Nhà tuyển dụng có thể đề nghị bất cứ khoản phúc lợi nào cho người lao động miễn là thuộc một trong số trên và phải hơn mức lương tối thiểu.

Chú ý: Mức lương tối thiểu có thể thay đổi. Số liệu cập nhật được công bố hàng năm trong Thông Báo Công Báo (Gazette Notice).

ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đề biết thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện, hãy lựa chọn một trong số danh sách dưới đây:

 • Nếu quý vị nộp đơn tại Úc và có VISA đủ tiêu chuẩn

Xem: Điều kiện cho người lao động – VISA tiểu loại 856

 • Nếu quý vị nộp đơn bên ngoài nước Úc hoặc quý vị ở Úc nhưng không có VISA đủ tiêu chuẩn.

Xem: Điều kiện cho người lao động – VISA tiểu loại 121

 • Nếu quý vị được một nhà tuyển dụng đề cử và quý vị có đơn xin VISA tiểu loại 134, 136 hoặc 138 có hiệu lực, quý vị có thể được cho là đã nộp đơn.
 • Nếu quý vị đã làm đơn xin VISA Di trú có tay nghề vĩnh viễn có hiệu lực và sau đó được một nhà tuyển dụng đề cử theo Chương trình sử dụng lao động đề cử, quý vị có thể đủ điều kiện nộp đơn xin VISA miễn lệ phí.

ĐIỀU KIỆN CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH VISA 121/856

Các thành viên gia đình đủ điều kiện

Những người sau có thể xin đi cùng và lưu lại cùng với người lao động.

 • Người phối ngẫu của người lao động
 • Con phụ thuộc của người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động
 • Các họ hàng phụ thuộc khác sống cùng với người lao động

Người phối ngẫu

Người phối ngẫu là vợ/chồng (người mà quý vị kết hôn) hoặc người phối ngẫu không chính thức (bao gồm cả người phối ngẫu cùng giới)

Con phụ thuộc

Con phụ thuộc là con ruột hoặc con ghẻ của người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động mà:

 • Chưa kết hôn, đính hôn hay có mối quan hệ không chính thức và
 • Chưa đủ 18 tuổi hoặc
 • Nếu đã 18 tuổi và phụ thuộc hoàn toàn hay chủ yếu vào người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động về các nhu cầu cơ bản hoặc mất khả năng lao động.

Họ hàng phụ thuộc khác

Các họ hàng khác có thể được bao gồm trong đơn nếu họ phụ thuộc hoàn toàn hoặc chủ yếu vào người lao động để có chu cấp về tài chính thỏa mãn các nhu cầu cơ bản về thức ăn, chỗ ở và quần áo và họ phụ thuộc vào người lao động trong một thời gian dài.

visa

Họ cũng phải phụ thuộc vào người lao động nhiều hơn bất cứ ai khác hoặc nguồn nào khác. Một họ hàng có thể được coi là phụ thuộc vào người lao động nếu họ phụ thuộc để có chu cấp về mặt tài chính vì họ có khuyết tật về mặt tinh thần hay thể chấp mà điều đó ngăn cản họ kiếm kế sinh nhai để chu cấp cho bản thân họ.

Các họ hàng khác phụ thuộc vào người lao động hoặc người phối ngẫu của người lao động có thể bao gồm ví dụ là một họ hàng cao tuổi và chưa kết hôn.

Các thành viên gia đình phụ thuộc trên 18 tuổi phải lấy mẫu 47A và gắn kèm theo đơn xin.

Xem: Mẫu 47A Chi tiết về con hoặc thành viên gia đình phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên (248KB PDF file)

Chi tiết về con hoặc thành viên gia đình phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên phải được hoàn thành cho mỗi người, cho dù có di trú hay không.

Các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân

Tất cả các thành viên gia đình phụ thuộc xin VISA phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Khả năng tiếng Anh

Các thành viên gia đình người lớn muốn xin thị  thực vĩnh viễn phải có tiếng Anh chuyên môn.

Lệ phí nộp đơn xin VISA cao hơn có thể áp dụng cho những người không có cấp độ tiếng Anh chuyên môn.

Học tập và làm việc

Các thành viên gia đình được cấp VISA có quyền học tập và làm việc đầy đủ.

Bản tuyên bố các giá trị Úc (Australian Values Statement)

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này sẽ có trong mẫu đơn xin visa của quý vị và tất cả những ai xin visa từ 18 tuổi trở lên cần phải ký để khẳng định rằng họ tôn trọng cách sống của Úc và tuân theo luật pháp Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

Tập sách Cuộc sống ở Úc cung cấp thêm thông tin về các giá trị chung của người Úc  và về cách sống của họ.

CÁC NGHĨA VỤ VISA 121/856

Dưới Chương trình sử dụng lao động đề cử:

 • Nhà tuyển dụng phải tuân theo tất cả các tiêu chuẩn Úc có liên quan và luật tại nơi làm việc về lương và điều kiện làm việc
 • Người lao động phải đáp ứng tất cả luật pháp Úc với tư cách là cư dân vĩnh viễn.

CÁCH NỘP ĐƠN VISA 121/856

Nếu nhà tuyển dụng và người lao động đủ điều kiện, sẵn sàng và có thể đáp ứng các nghĩa vụ theo Chương trình sử dụng lao động đề cử, họ có thể bắt đầu thực hiện thủ tục làm đơn gồm 2 bước.

Bước 1 – Nhà tuyển dụng đề cử vị trí

Nhà tuyển dụng phải đề cử vị trí cần bổ nhiệm.

Xem: Bước 1 – Nhà tuyển dụng đề cử vị trí

Bước 2 – Người lao động xin VISA

Người lao động phải xin VISA để làm việc ở Úc

Xem: Bước 2 – Người lao động xin VISA

Thông tin thêm

Thông tin thêm về quá trình nộp VISA.

Xem: Mẫu thông tin 1025i Làm và giải quyết đơn xin VISA (64KB PDF file).

Theo Department of Immigrationand Citizenship
Melbourne - Úc | 10 Điều miễn phí ai cũng nên thử khi đến với Melbourne””

Visa 121/856 – Chương trình sử dụng lao động tại Úc

5 (1) voteCó Thể Bạn Nên Xem
Đăng Tin Rao Vặt

Việc làm tại Úc, nguoiviettaiuc, Người Việt Tại úc, Tìm việc làm tại Uc
Việc làm tại Úc, nguoiviettaiuc, Người Việt Tại úc, Tìm việc làm tại Uc

 
Có thể bạn quan tâm