Tìm hiểu về Bridging visa của Úc hay còn gọi là visa chờ tại Úc

Nội dung chính của bài viết1 Bridging visa là gì ? (Visa chờ)1.1 Bridging visa (Visa chờ) có thể được cấp trong các trường hợp sau1.1.1 Bridging visa A là gì? 1.1.2 Visa chờ loại A này có thời hạn bao lâu? Bridging visa là gì ? (Visa chờ) Theo thuật ngữ của luật di trú … Continue reading Tìm hiểu về Bridging visa của Úc hay còn gọi là visa chờ tại Úc