Tìm hiểu về Visa 309/100 – Thị thực cho người làm hôn thú giấy tờ tại Úc

THÔNG TIN CHUNG VỀ VISA 309/100 Visa 309 & 100 cho phép quý vị vào và ở Úc trên cơ sở hôn nhân hoặc mối quan hệ không...

Visa 143 cho cha mẹ – Dạng đoàn tụ gia đình

THÔNG TIN CHUNG CHO VISA 143 www.Alouc.com – Visa 143 này cho phép cha mẹ di trú đến Úc lâu dài, để đoàn tụ với con cái...