Những người thuê nhà ngủ trong kho, dưới gầm cầu thang và cả công-ten-nơ khiến hội đồng thành phố Sydney quyết định chỉ định một đội điều tra để đối phó với việc cho thuê nhà bất hợp pháp tại đây.  ...