Chính phủ Úc hoạt động như thế nào ?www.Alouc.com – Bạn có biết Úc là một quốc gia quân chủ lập hiến, là một liên bang phân chia quyền lực, có chính phủ theo thể chế đại nghị?

Theo hệ thống chính trị liên bang của Úc, quyền hạn được phân chia giữa chính phủ trung ương và từng tiểu bang. Quốc hội Úc bao gồm Nữ hoàng – đại diện bởi Tổng Toàn Quyền – Thượng Viện và Hạ Viện. Chính phủ Liên bang Úc được chia thành ba nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Và tất cả những điều vừa kể trên phối hợp với nhau như thế nào để vận hành một đất nước Úc ngày hôm nay?

1 – Ở Úc, quyền hạn được phân chia giữa chính phủ liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ

Luật liên bang do Quốc hội đề ra phải được cả Hạ Viện và Thượng Viện thông qua, và có chữ ký củaTổng Toàn Quyền.2 – The House of Representatives, thường được gọi là Hạ Viện, bao gồm 150 thành viên được các cử tri bầu chọn trên khắp nước Úc

Hạ Viện quyết định chính phủ, thông qua các luật, quản lý hành chánh và tranh luận về các vấn đề có tầm quan trọng quốc gia.

Sau bầu cử, chính phủ được thành lập bởi đảng có nhiều đại diện nhất trong Hạ Viện. Lãnh đạo của đảng có nhiều đại biểu nhất trong Hạ Viện sẽ trở thành Thủ tướng. 

3 – The Senate, thường được gọi là Thượng Viện, gồm 76 thành viên, 12 người mỗi tiểu bang và 2 người mỗi vùng lãnh thổ

Vai trò chính của Thượng Viện là tái duyệt xét các dự luật đã được Hạ Viện thông qua.

Các Thượng Nghị Sĩ phục vụ một nhiệm kỳ là sáu năm và có một nửa Thượng Viện sẽ được bầu chọn mỗi ba năm trong cuộc bầu cử liên bang.

4 – Chính phủ Liên bang Úc chia thành ba nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp

Cơ quan lập pháp, thường được biết đến là Quốc hội Úc, tạo thành từ các đại diện dân chủ được bầu chọn trên khắp nước Úc.

Quốc hội có trách nhiệm thảo luận và biểu quyết về các luật mới sẽ được áp dụng, theo quy định của điều 51 trong Hiến pháp.

Cơ quan hành pháp là cánh tay hành chánh của chính phủ, có trách nhiệm ban hành và duy trì các luật pháp do cơ quan lập pháp đưa ra. Cơ quan tư pháp là cánh tay pháp luật của chính phủ, độc lập với của cơ quan lập pháp và hành pháp. Vai trò của cơ quan tư pháp là để thi hành pháp luật của Úc, đồng thời bảo đảm rằng các nhánh khác của chính phủ không hành động vượt quá quyền hạn hiến định của họ.

5 – Ở Úc, Chính phủ Liên bang được bầu chọn bằng hệ thống bỏ phiếu bắt buộc

Bầu cử liên bang diễn ra khoảng mỗi ba năm một lần. Cuộc bầu cử tiếp theo, được tổ chức tại hơn 8 ngàn phòng phiếu trên khắp nước Úc, sẽ diễn ra ngày 2 tháng 7 năm 2016, từ  8am đến 6pm.

Quy định tất cả các công dân Úc tuổi từ 18 tuổi trở lên phải đăng ký và bỏ phiếu.

 


Xem video clip 7 khu vườn đẹp và nổi tiếng nhất Melbourne
Việc làm tại Úc, nguoiviettaiuc, Người Việt Tại úc, Tìm việc làm tại Uc
Chính phủ Úc hoạt động như thế nào ?
5 (2) votes
Loading...
Đang tải...

Nhà Tài Trợ