Bộ di trú Úc: Hơn 64.000 người đang sống bất hợp pháp tại Úc

Tin Tức Nước Úc – Có hơn 64,000 người đang sống tại Úc bất hợp pháp sau khi quá hạn visa làm việc và du lịch. Chính phủ liên bang ước tính có tới 12,000 người đã ở đây trong khoảng thời gian hơn 20 năm qua. Số liệu mới từ Bộ Di trú cho … Đọc tiếp Bộ di trú Úc: Hơn 64.000 người đang sống bất hợp pháp tại Úc