Visa Úc: Hướng dẫn xin Visa du lịch Úc kết hợp thăm thân nhân

Báo Úc – Hỏi: Sang Úc thăm người thân tôi phải xin visa nào? Hiện nay, visa đi Úc thăm thân cũng được xét vào...

Xin visa cho cả gia đình du lịch Úc diện thăm thân

Tôi có đọc qua về thủ tục xin thị thực 600 vào Úc, tuy nhiên, tôi muốn hỏi thêm thủ tục cho cả gia đình đi du lịch Úc...