Trên con đường đến với sự thành công trong cuộc sống của chúng ta đều xuất hiện những chướng ngại vật, những thử thách. Và thành công chỉ đến khi chúng ta biết vuợt qua nỗi sợ để chinh phục những thử...