Cựu Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm 4/4 dự đoán rằng, cần phải chờ thêm 200 năm nữa mới có được sự bình đẳng về cơ hội và việc làm giữa nam và nữ, trừ khi tốc độ chuyển đổi hướng đến sự bình đẳng giới...