Một sự gián đoạn kỹ thuật trên cả nước đã khiến máy vào sổ của Woolworth bị lỗi, buộc các cửa hàng phải đóng cửa vào chiều 16/4. Những bức ảnh được chụp từ các cửa hàng tại Sydney và Melbourne cho...