(www.Alouc.com) – Khu vườn 60 m2 phủ kín bằng 60 gốc hồng cùng nhiều loại hoa khác nhau của gia đình chị Nguyễn Thị Bình rực rỡ nhất vào mùa xuân. Ngôi nhà của chị Bình ở thành phố Perth nổi bật với...