VISA HÔN NHÂN THƯỜNG TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THỂ BỊ HỦY KHÔNG? Visa hôn nhân được cấp rồi có thể bị hủy hay không?  Đây là thắc mắc chung của rất nhiều bạn đang giữ visa hôn nhân nhưng chưa có một bài viết...