Vừa qua, bộ di trú đã có rất nhiều thay đổi đáng kể về visa 457 và luật thi quốc tịch Úc theo chiều hướng không có lợi cho người lao động, sinh viên quốc tế và thường trú nhân tại Úc. Bên cạnh việc...