Úc có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền” trong tương lai gần?

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Giới chức chống rửa tiền tại Úc kêu gọi chính phủ thắt chặt luật kiểm soát nguồn gốc các khoản tiền đầu tư vào. Giới chức chống rửa tiền tại Úc kêu gọi chính phủ thắt chặt luật kiểm soát nguồn gốc các khoản tiền đầu tư vào Úc từ Trung quốc. Việc…