(www.Alouc.com) – Bài học của một bà mẹ Việt dạy con gái khi đi siêu thị sẽ khiến nhiều người chột dạ về ý thức đi siêu thị của mình. Chị Thu Hà, tác giả của cuốn sách “Con nghĩ đi, mẹ không biết!”...