Khi Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ tuyên bố thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên, dư luận đã rung chấn dữ dội. Vào biên chế vì may mắn cắt tóc cho giáo sư Một thời, hộ khẩu đi theo sổ gạo, tem phiếu,...