www.Alouc.com – Trồng cần sa ngay tại nhà hay còn gọi là “hydro house” trong thời gian gần đây đang được xem là một vấn đề đáng lo ngại trên toàn khu vực Cabramatta, với hơn 2000 cây cần sa bị thu giữ...