(www.Alouc.com) – CEO Elon Musk tin rằng công ty có thể hoàn thành nhiệm vụ nói trên trong 100 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng, nếu không Tesla sẽ cung cấp miễn phí. Lyndon Rive, đồng sáng lập của...