Người đàn ông Việt Nam này cố nhập pseudoephedrine vào sân bay Sydney. Đụng phải hải quan, ông nói đó chỉ là thức ăn và nói họ hãy kiểm tra hành lý của mình. Kẻ buôn ma túy vụng về này đã bị thẩm phán...