Tin Nước Úc – Theo Uỷ ban nhân quyền Úc (AHRC) đã lên tiếng phản đối đề xuất thay đổi luật quốc tịch trước Thượng viện, cho rằng ngay cả nhiều công dân được sinh ra ở Úc cũng chưa thể đạt được trình...