(www.Alouc.com) – Thời gian sống của bố ở Mỹ chỉ còn tính bằng ngày, chị Mỹ Linh quyết nộp tiếp hồ sơ dù đã 4 lần bị từ chối cấp visa. Hơn 5 tháng kể từ ngày bố phát bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị...