Báo Úc – Anna và Lucy, người Australia, tuyên bố họ muốn thụ thai cùng nhau, kể cả bằng thụ tinh nhân tạo, vì muốn lúc nào cũng giống nhau. Anna và Lucy DeCinque, 30 tuổi, sống ở thành phố Perth, là...