(www.Alouc.com) – Hành khách cẩn trọng trước lời đề nghị giúp đỡ cầm hộ món đồ, hành lý từ người không thân quen tại sân bay để tránh gặp “tai họa”. Bạn nên xem: Không nên ghi địa chỉ nhà lên hành...