Báo Alo Úc – Thay vì nói “hello”, du khách tới Việt Nam dạy nhau nên nói “xin chào”, còn nếu muốn chê một món đồ nào đó, họ sẽ nói “mắc quá”. “Việt Nam là nơi tôi sinh ra, nhưng những hình ảnh về quê...