(www.Alouc.com) – Thấy vợ chọn váy đỏ, anh chồng Việt nói ngay ‘Đã đen còn mặc váy đỏ’. Trong khi anh chồng Tây chỉ hỏi ‘Em có thích nó không?’. Câu chuyện “Một chiếc váy, hai số phận” của Tuệ Nhi,...