(www.Alouc.com) – Từ nay người đi xe buýt ở Sydney có thể biết trước chiếc xe mình định bước lên đông hay vắng ra sao nhờ một ứng dụng mới trên điện thoại. Lộ trình xe buýt đông nhất của Sydney là...