(www.Alouc.com) – Truyền thông Australia ngày 12/10 đưa tin hiện Uber đã cung cấp dịch vụ giao đồ ăn cho người dân tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc, trong đó có Melbourne, Brisbane, Adelaide và...