(www.Alouc.com) – Ứng dụng Tayble – một ứng dụng giúp khách hàng có thể đặt chỗ, gọi món và thanh toán thật nhanh chóng và tiện dụng – được thiết kế bởi Phil Trần, một người Việt đam mê khởi nghiệp và...