(www.Alouc.com) – Nhà đầu tư mạo hiểm tại Perth, Jeremy Liew đã thu về một khoản lợi nhuận lên đến 2 tỷ đô từ Wall Street thuộc Snap Inc, công ty mẹ của hiện tượng truyền thông xã hội Snapchat. Doanh...