www.Alouc.com – Giờ đây, không cần đi taxi của Uber tới nhà hàng ăn trưa, bạn có thể ngồi đợi Uber giao đồ ăn cho bạn. Uber vừa thực hiện bước tiếp theo trong chiến lược thống trị hoàn toàn thị trường...