Sydney, Úc – Ola trở thành một trong những công ty hàng đầu về đặt xe qua ứng dụng ở Ấn Độ bằng việc đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của khách hàng địa phương, nơi người dân thường thích thanh toán cước...