Bỏ mức lương nghìn Euro, chàng trai Việt kiều về nước làm startup ứng dụng đặt nhà hàng độc đáo

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Trong khi nhiều người mong muốn trụ lại ở nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn thì Christian Nguyễn lại từ bỏ và trở về Việt Nam, tìm kiếm cơ hội tại nơi anh cho là “có mối quan hệ gắn kết hơn”. Tháng 4/2014, Christian Nguyễn cùng ba người bạn thân…