(www.Alouc.com) – Ứng dụng mua vé xem phim thông minh dựa trên cơ sở định giá vé theo nhu cầu sẽ sớm ra mắt tại Australia vào cuối tháng Ba tới. Ứng dụng này cho phép khách hàng được lựa chọn cách xem...