Rất nhiều người trong số chúng ta có thể bày tỏ cảm xúc của mình trên Facebook nhiều hơn là nói trực tiếp trước mặt một người khác. Công cụ của FB đưa ra những gợi ý hỗ trợ những người đang có dấu...