(www.Alouc.com) – Theo đại diện Hợp tác xã Xoài Suối Lớn tại Đồng Nai, dự kiến sản phẩm xoài của đơn vị này có thể được xuất khẩu sang thị trường Úc trong năm 2017, mở ra hướng đi mới cho ngành xoài...