(www.Alouc.com) – Một đoạn clip được quay tại Melbourne mới đây cho thấy hai cô gái trẻ đánh nhau trong khi những người chứng kiến xung quanh chỉ đứng nhìn. Trong đoạn clip, một cô gái trẻ đã dùng tay...