(www.Alouc.com) – Hơn 18 ngàn cây hoa từ cuộc triển lãm hoa cảnh tuyệt đẹp All about Flowers của Royal Botanic Garden sẽ được bán cho công chúng với chỉ 1 đồng tiền vàng ($1 và $2 đôla). All About...