(www.Alouc.com) – Một căn nhà tại Canning Vale là điạ điểm gần đây nhất được thiết kế thành một trang trại cần sa khép kín sản lượng lớn. Cảnh sát đã thu giữ hơn 150 cây trồng trong một đợi càn quét...