Tin Tức Nước Úc – Gần 11 cửa hàng nữ trang tại Melbourne đã bị cướp trong trong vụ cướp gần đây nhất trong 9 tháng qua, và cảnh sát đang liên hệ với các chủ cửa hàng để giúp họ tăng cường an ninh....