Một mình trong căn nhà trống trước đây đầy ắp tiếng cười của vợ con, lòng tôi đau thắt, thèm được ăn bữa cơm cùng vợ con. Khi ngồi đây viết những dòng này là lúc tối tăm và bế tắc nhất trong cuộc đời...