Tin Nước Úc – Sau khi được đưa vào khu vui chơi, con cá mập trở nên cáu kỉnh, đâm vào cửa kính và nôn ra bộ phận cơ thể người. Ngày nay, du khách đến Coogee, Sydney, Australia vẫn còn nhắc đến sự việc...