Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Clinical Investigation, kết hợp 2 loại thuốc hiện có trên thị trường sẽ giúp điều trị hầu hết các dạng ung thư phổi. Đó là thuốc nhắm đến thụ thể yếu...