Tin Nước Úc – Các farm hoa quả hiện đã vào đúng mùa, nhưng chủ farm hiện đang bị thiếu người làm trầm trọng và đặt câu hỏi những người hái quả hàng năm đang ở đâu? Theo thống kê chỉ tại Victoria, năm...