Một lớp học đầy đủ sinh viên đã có một bất ngờ nho nhỏ vào đầu năm nay khi một sinh viên ‘vô tình’ quên cắm tai nghe của mình trong khi xem phim đồi trụy trong một bài giảng. Sự việc éo le xảy đến cho...