Thông tin mới nhất về chương trình sang Úc làm việc ngắn hạn

Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Úc dự kiến triển khai từ ngày 1-7, mang lại cơ hội cho trí thức...

Từ làm việc tới định cư Úc – Cơ hội đổi đời cho công nhân chế biến thịt Việt Nam

Các doanh nghiệp chế biến thịt Úc đang tìm kiếm số lượng lớn thợ chế biến thịt (gồm: công nhân giết mổ lợn/bò, thợ cắt...