Truyền thông phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc

Báo Úc – Ngày 26/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam và...

Những quy định mới về hàng hóa khi mang sang Úc

Những quy định về hàng hóa khi mang sang Úc I. Những hàng hóa phải khai báo: Những phẩm vật này phải khai báo và kiểm...

Sang Úc dễ dàng hơn

Báo Úc – Những thay đổi về chính sách visa của Úc – trong đó có việc hạ tiêu chuẩn tiếng Anh, tăng thời hạn làm việc,...