(www.Alouc.com) – Trung bình mỗi đêm, các đối tượng sản xuất, phân phối khoảng 20.000 viên ma túy, bán cho các tụ điểm ăn chơi ở TP.HCM với giá 200.000 đồng/viên. Ngày 16.7, đại tá Lê Thanh Liêm, Phó...